Recenze

(…) František Novotný s Igorem Ardaševem nenatočili teď společně žádný komerční titul, ale poctivou porci německého romantismu. Tři autory, které mnohé spojuje. Roberta Schumanna, jeho ženu Claru a mladšího rodinného přítele Johannesa Brahmse. A k nim Hanse Pfitznera, jehož dílo je dozvukem romantické doby. Nápaditá dramaturgie! Skladby pro housle a klavír, které nekopírují obvyklé sestavy! Zvláště zařazení hudby Clary Schumannové je skvělé. (…) Je evidentní, a poslech desky to potvrzuje, že Clara Schumann měla talent a invenci. Novotný s Ardaševem hrají její hudbu tak, že není pochyb o oprávněnosti jejich výběru a rozhodnutí. (…) 
Patří jim i za to, jak hrají Brahmse a Schumanna – robustněji než nějakou salonní hudbu, jak je potřeba, ale zároveň výrazně kultivovaně; virtuózně, jak je nutné, ale současně měkce a se skutečným hudebním obsahem. (…) Pfitznerova půlhodinová sonáta stojí za poslech. Brněnští páni profesoři, přední čeští koncertní umělci František Novotný a Igor Ardašev, ji hrají velkoryse a velkolepě, přesto bez prázdného patosu a prázdné okázalosti. Hovořit o detailech, o tónu, proporcích, vyrovnanosti, výraze, výdrži atd… je možné. Ale podstatnější je, že právě Pfitznerova hudba na jejich novém CD nejlépe ukazuje jejich kvality, které nespočívají jen v technické svrchovanosti, ale i v umělecké vyzrálosti, která nepotřebuje nic vystavovat na odiv, která neokázale slouží. (…)        

Vltava, 2020 (Petr Veber)

…Vedle repertoárového přínosu je další předností tohoto CD špičková interpretační úroveň. František Novotný je pro tento repertoár přímo ideální interpret: jeho stříbrně působící výšky přesvědčují svou absolutní intonační jistotou, technicky náročná místa působí lehkostí, celek uchvacuje vpravdě romantickou atmosférou fin de siécle…

TÝDENÍK ROZHLAS, 44/2017

Obsahově velmi zajímavá a originální nahrávka, provedená s velkou přesností a přesvědčivostí. Anton Stěpanovič Arenskij (1861-1906) a Sergej Ivanovič Tanějev (1856-1915) patřili ve své době k nejvýznamnějším a nejuznávanějším představitelům ruské hudby, podobně jako jejich o něco starší přátelé a učitelé Čajkovskij či Rubinštejn. …Arenského dílo působí melodickou nápaditostí a celkovou svěžestí, a je vkusně okořeněno množstvím nezbytných technických bravurností… Ty s digitální dokonalostí a přesností rozjiskřil houslista František Novotný se záviděníhodnou lehkostí a šarmem… Novotného interpretace je ideálním vyjádřením rovnováhy sentimentu a vkusné uměřenosti. V celé nahrávce mne zaujal jeho ušlechtilý tón a tvorba zvuku – jak v levé ruce (např. zpěvný způsob výměny poloh), tak v pravé (pružná dynamika smyčce dýchá každou notu či frázi)… Interpretace celé Tanějevovy svity je kvůli množství složitých tónin a obtížných míst intonačně i technicky značně náročná… I pro tento snímek však platí totéž, co jsem již napsal výše: brilantní a ukázkové provedení… Velmi doporučuji jako zvláště zajímavou ukázku málo známé a kvalitní houslové koncertantní tvorby ve špičkovém provedení…

HARMONIE, 4/2018 (Pravoslav Kohout)

…Hru Františka Novotného obdivuji již dlouhou dobu a toto CD jenom tento obdiv potvrzuje. Jedná se o skvělý recitál. Od Novákovy skladby Sonata Solis Fidibus pro sólové housle (20 minut radosti a potěšení), přes Janáčkovu Houslovou sonátu, Sukovu Baladu, Smetanovu skladbu Z domoviny až po méně hrané skladby od Kociána (Humoreska) a Ševčíka (Holka modrooká), kteří byli velkými učiteli, jsme uvedeni do hudby, která je přednesena s dokonalostí. Novák se hraje vzácně, ale neměl by, protože je jak okouzlující i nádherný zároveň. Tato perfektní nahrávka nabízí 69 minut radosti, kterou všem vřele doporučuji.

The Dvořák Society (Great Britain), Newsletter No.120, 2017 (Peter Herbert)

…Na koncertě v Rudolfinu nás František Novotný přesvědčil, že pro tuto hudbu jej předurčuje nejen technická jistota, ale i noblesa a šarm projevu. Je typem umělce, který Bernsteinovu hudbu nejen cítí, ale také nad ní hluboce uvažuje. A posluchači jeho výkon náležitě ocenili neutuchajícím potleskem… 

TÝDENÍK ROZHLAS, 5/2011

…František Novotný a japonská klavíristka Rumi Itoh se na CD představují jako vynikající, dokonale připravení instrumentalisté se zvláštní afinitou ke komornímu projevu… František Novotný vládne neobyčejně kultivovaným tónem, schopným jemných výrazových proměn…

HUDEBNÍ ROZHLEDY, 3/2009

…František Novotný (s brilantní Japonkou Rumi Itoh) tyto skladby interpretuje s plným nasazením svého mnohostranného umění: jestliže je v Mozartovi jeho výraz klasicistně uměřený a líbezný, je v Saint-Saënsovi zvýrazněn především projev virtuózní a u Griega zaznívá něco z nostalgické chvějivosti severu…

OPUS MUSICUM, 2/2008

…Z čista jasna se zrodil lahůdkový český houslový titul – IN ARMONIA. Vkusný, inteligentně sestavený program, příjemný, decentní booklet a hlavně neobyčejně vysoká interpretační úroveň. František Novotný má neomylný cit pro styl, pro proporce skladby, poctivost v technice a v práci s každým detailem, noblesní, ušlechtilý projev, nepřestávající hledání nového, neokázalost, nepovrchnost. Z jeho hry jsem měl pocit, že je v každém okamžiku „v harmonii“.

HARMONIE, 1/2008

…sólisté se v Koncertu pro housle, klavír a třináct dechových nástrojů Albana Berga s hlubokým porozuměním zhostili svých extrémně náročných partů. Vedle klavíristy Sergueie Milsteina se doslova „hrdinou večera“ stal houslový virtuos František Novotný…

Pražské jaro, Rudolfinum – LIDOVÉ NOVINY, 31.5.2006

…Tvorbě Ernesta Blocha jsou věnována dvě cédéčka Františka Novotného… Sólista má ke skladatelově mystice blízko… Houslový part uchvacuje jak tklivou zpěvností, tak ysayeovskou virtuozitou. Blochovské nahrávky Františka Novotného se řadí k dramaturgicky nesporně zajímavým a interpretačně vytříbeným snímkům.

TÝDENÍK ROZHLAS, 48/2009

…Beetohvenův Trojkoncert C dur přináší čistou krásu. Všichni sólisté – František Novotný, Michal Kaňka a Rumi Itoh – hrají se smyslem pro perfektní souhru a půvab melodické linky, brilantně zvládají rovněž sólové vstupy svých nástrojů. Vytříbený přednes a souhra sólisty s orchestrem – PKF s Jirím Bělohlávkem – platí i pro Brahmsův Houslový koncert…

TÝDENÍK ROZHLAS, 17/2009

…Se sólisty Františkem Novotným, Michalem Kaňkou a Rumi Itoh na nahrávce spolupracuje PKF a dirigent Jiří Bělohlávek, přičemž míra vnitřního souznění je příkladná… Obě vrcholná díla světové koncertantní tvorby (Beethoven – Koncert C dur pro housle, violoncello, klavír a orchestr op.56, Brahms – Houslový koncert D dur op.77) upoutají vyvážeností, ušlechtilou zpěvností a oduševnělostí – převedeno do hudebních termínů: vzájemným respektem a souladem, technickou jistotou a dokonalým tónem. Překrásná nahrávka!…

OPUS MUSICUM, 2/2008

…Františka Novotného zná publikum jako vždy dokonale soustředěného houslistu ušlechtile svítivého tónu, neselhávající techniky a křišťálově čisté intonace… Mohli jsme vychutnat suverénní intonaci pasáží v úvodu vstupní věty stejně jako půvabnou kantilénu ve větě druhé i dechberoucí technickou jistotu v závěrečném „moto perpetuo“ (Koncert pro housle a orchestr op.14 Samuela Barbera, ČF, dirigent John Nelson)…

HARMONIE, 6/2007
František Novotný

…Nastudování Rózsova houslového koncertu je v koncertní dráze Františka Novotného logickým pokračováním už v 90. letech započaté linie uvádění českých premiér děl významných skladatelů USA (Bernstein, Korngold, Barber). K jejich provádění jej předurčuje jak jeho technická jistota, tak noblesa a šarm projevu a tyto vlastnosti propůjčil i skladbě Miklóse Rózsy…

HARMONIE, 5/2005

…Líbezné osvěžení znamenaly Dvořákovy skladby pro sólové housle s orchestrem – Romance f moll a Mazurek e moll v jímavé interpretaci Františka Novotného. O souznění filharmonie s jemným citovým tvarováním sóla lze opět hovořit v superlativech…

HUDEBNÍ ROZHLEDY, 2003/11-12

…Sólista Novotný nenabízel laciná gesta… Dokonale posazený a zakulacený tón, v němž nebylo znát intonačního zaváhání, podtrhovala výrazová hloubka a koncentrované soustředění na věrné podání Korngoldova houslového koncertu…

MF DNES, 30.1.2001

…Novotného hra měla oceněníhodné atributy: poctivost nastudování, vnitřní zaujatost, jemnou hru “světel a stínů” v Brahmsovi a Brittenovi… Vrcholem večera však byl jednoznačně Ysaÿe. Tak výbornou interpretaci jsem už dlouho neslyšel. František Novotný dnes patří zcela jasně do nejužší české houslistické špičky …

Pražské jaro, Rudolfinum – HARMONIE, 7/1999

…František Novotný – jak potvrdil recitálem ve Dvořákově síni 20.5.1999 – patří k elitě naší houslové školy…

25.5.1999 ČESKÝ ROZHLAS – Vltava

…Čaroděj houslí – František Novotný – sólistou Wieniawského festivalu!…

Slowo polskie, 18.6./1997

…František Novotný není pouze technicky talentovaný, je také prvotřídně muzikální. Co každého zasáhne, je vřelost jeho tónu, který zazní i v případě velmi složitých paganinských pasáží …

THE DVOŘÁK SOCIETY, NEWSLETTER No.44,1996

…František Novotný hrál vše ve svém virtuosním programu s takovou lehkostí, která byla až zavádějící. Nic se nezdálo obtížné. Jeho dokonalá intonace, průzračnost hudební myšlenky, oslňující technika a citlivá muzikálnost byly provedeny se samozřejmou přirozeností…

THE POST-STAR, SARATOGA SPRINGS /NEW YORK/1995

…František Novotný hrál svůj sólový part s bravurou technickou a stylovou, s neuvěřitelně líbezným zvukem, jemností a debussiovskou božskostí…

IL CENTRO, 24. 9. 1994, /ITÁLIE/

…Jeho tón je živý! Tento epiteton ornans skutečne zodpovedá Novotného interpretácii. Každý pohyb má premyslený až do bodky, s gestom nešafári a intonačně je istý. Burácajúci potlesk neutíchal a sólista pridával hudobný bonbón od Paganiniho…

SLOVENSKÝ DENNÍK, 10. 3. 1994, /SLOVENSKO/

…Nadšené publikum děkovalo mohutným potleskem za koncert, který překročil obvyklé dimenze. Program z děl Mozarta, Beethovena, Janáčka, Ravela a Paganiniho F. Novotný vykouzlil s mistrovskými finesami. Ze svých houslí vyloudil nádherné stříbrné tóny, jako se virtuózům daří vykouzlit jen málokdy…

FÜSSENER BLATT, 10. 7. 1992 /NĚMECKO/

…Překrásná nahrávka houslové sonáty E.W.Korngolda v interpretaci Františka Novotného je výjimečným počinem…
…Společně s klavíristou Sergueiem Milsteinem propůjčil František Novotný těmto skladbám (houslovým sonátám E.W.Korngolda a Rich.Strausse) nevšední hluboký vhled a muzikálnost, která činí z tohoto CD jednu z nejdůležitějších nahrávek v současné době oživeného zájmu o Korngoldovu hudbu…
…Korngoldova houslová sonáta je velmi složité a náročné dílo, ale pro Františka Novotného nepředstavuje žádné problémy, protože i nejobtížnější pasáže hraje s lehkostí…
…Díky svému úchvatnému tónu, eleganci frázování a přesnému porozumění Korngoldovu pozdně romantickému stylu je dnes František Novotný jeden z nejvýznamnějších interpretů Korngoldovy hudby na světě…

Brendan G. Carroll – 2004, Prezident The International Korngold Society and Foundation a autor biografie o E.W.Korngoldovi „The Last Prodigy“ (Amadeus Press 1997)

…Recitál F.Novotného za klavírního doprovodu jeho ženy Petry znamenal pro posluchače komorní zážitek na nejvyšší úrovni…Díky nejjistější technice se mohl houslový virtuóz oddat hudebním náladám děl… Přitom v sobě nikdy nezapřel senzitivního umělce, jehož umění není založeno na prosazování sebe sama, ale zůstává ve službách co možná nejvěrnější interpretace… Zvuková krása nástroje, která se proměňovala ve všech hudebních stylech, zůstala zachována i při nejobtížnějších hmatech a pasážích se skákavými smyky, což byl další moment Novotného excelentní hry… Poselstvím koncertu bylo i to, že by veškerá technická bravura a interpretační jistota zůstala nenaplněna, kdyby za nimi nestála silná osobnost schopná výpovědi…

SCHWARZWALD-ZEITUNG /NĚMECKO/6.12.2000

…Nahrávka kompletu Dvořákových děl pro housle a orchestr v podání Františka Novotného a Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem je mimořádně zdařilá. V první řadě zaujme svítivý, plný tón sólisty a jeho technická brilance. Plnokrevná muzikálnost je při interpretaci Dvořáka samozřejmou podmínkou, zvláštní zmínku však zaslouží v tomto případě preciznost provedení, jež je záležitostí jak sólisty, tak dirigenta. Je to nahrávka, jež zaujme hned napoprvé a u níž opakovaný poslech odhalí další a další kvality…

ROVNOST, 21. 9. 1996

…Recitál F. Novotného a S. Milsteina byl nesmírně úspěšný a rozjásané publikum si vyžádalo několik přídavků s nadšením, jaké tento sál nepamatuje. Novotného sólová hra Paganiniho “Nel cor piu non mi sento” – řada virtuosních variací, které ověří skutečné schopnosti každého sólisty, byla úžasná…

TIMES UNION ALBANY /NEW YORK/1995

…František Novotný sugestivně modeloval vstupní téma, obě předlouhé kadenční mezihry, s naprostou herní jistotou si počínal i v gradačních vlnách. Jeho výkon v Sibeliově koncertu imponoval a zahlcoval svým rapsodicko-recitativním tlakem…

HUDEBNÍ ROZHLEDY, 94/4

…Vrcholem koncertu se staly závěrečné skladby Antonína Dvořáka a Paganiniho variace Mojžíš, psány pro G strunu – pestrá kolekce houslistického umění…

BRABANTS DAGBLAD, 5.11.1993, /HOLANDSKO/

…I když hra Františka Novotného během večera gradovala, byla stále noblesně uměřená. Byla grandiózní, ale vznešeně prostá v tiché velikosti. Tento názor sdílelo i pozorné publikum, které odměnilo umělce bouřlivým potleskem. Závěr patřil fantasii Faust podle opery Ch. Gounoda od H.Wieniawského , v níž se plně projevila všestrannost a vysoké umělecké kvality sólisty…

BOURGLINSTER, 18. 4. 1992 /LUCEMBURSKO/